Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faulting


    Chuyên ngành kỹ thuật
đứt gãy
hỏng hóc
hỏng hóc điện
sự cố
sự cố điện
    Lĩnh vực: xây dựng
sự tạo phay
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
tạo đứt gãy
    Chuyên ngành kỹ thuật
đứt gãy
hỏng hóc
hỏng hóc điện
sự cố
sự cố điện
    Lĩnh vực: xây dựng
sự tạo phay
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
tạo đứt gãy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.