Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fatless
fatless
['fætlis]
tính từ
không có chất béo, không có mỡ


/'fætlis/

tính từ
không có chất béo, không có mỡ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fatless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.