Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fathom
fathom
['fæðəm]
danh từ, số nhiều fathom, fathoms
sải (đơn vị đo chiều sâu, bàng 1,82 m)
ngoại động từ
đo mực nước bằng sải
(nghĩa bóng) tìm hiểu, thăm dò
(từ cổ,nghĩa cổ) ôm


/'fæðəm/

danh từ, số nhiều fathom, fathoms
sải (đơn vị đo chiều sâu, bàng 1, 82 m)

ngoại động từ
đo chiều sâu (của nước) bằng sải
(nghĩa bóng) tìm hiểu, thăm dò
(từ cổ,nghĩa cổ) ôm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fathom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.