Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fatalness
fatalness
['feitlnis]
danh từ
tính chất định mệnh, tính chất số mệnh
tính quyết định; tính chất chí tử, tính chất tai hại
sự làm chết, sự đưa đến chỗ chết


/'feitlnis/

danh từ
tính chất định mệnh, tính chất số mệnh
tính quyết định; tính chất chí tử, tính chất tai hại
sự làm chết, sự đưa đến chỗ chết
tính tình ma quỷ quái; tính tai ác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.