Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fash


/fæʃ/

danh từ

(Ê-cốt) sự bất diệt, sự phiền toái

ngoại động từ

làm phiền, quấy nhiễu


Related search result for "fash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.