Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fan-light
fan-light
['fænlait]
danh từ
cửa sổ hình bán nguyệt (trên cửa ra vào)


/'fænlait/

danh từ
cửa sổ hình bán nguyệt (trên cửa ra vào)

Related search result for "fan-light"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.