Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fan mail
fan+mail
['fæn'meil]
danh từ
thư của các người hâm mộ


/'fæn'meil/

danh từ
thư của các người hâm mộ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.