Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
falstaffian
falstaffian
[fɔ:ls'tɑ:fjən]
tính từ
béo và hay khôi hài (giống (như) Fan-xtáp, một nhân vật trong kịch của Xếch-xpia)


/fɔ:ls'tɑ:fjən/

tính từ
béo và hay khôi hài (giống như Fan-xtáp, một nhân vật trong kịch của Xếch-xpia)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.