Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fall off the wagon
fall+off+the+wagon

[fall off the wagon]
saying && slang
become drunk again, return to a bad habit
The old man fell off the wagon. He got drunk last night.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.