Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
faintish
faintish
['feinti∫]
tính từ
yếu dần
mờ mờ
khá ngột ngạt (không khí)


/'feintiʃ/

tính từ
yếu dần
mờ mờ
khá ngột ngạt (không khí)

Related search result for "faintish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.