Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fade-out
fade-out
['feid'aut]
danh từ
(điện ảnh); (truyền hình) sự làm mờ dần cảnh, sự làm mờ dần âm thanh(Tech) tắt dần (hình/âm)

/'feid'aut/

danh từ
(điện ảnh); (truyền hình) sự làm mờ dần cảnh, sự làm mờ dần âm thanh

Related search result for "fade-out"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.