Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
facetiousness
facetiousness
[fə'si:∫əsnis]
danh từ
tính khôi hài, tính hài hước, tính bông lơn


/fə:si:ʃəsnis/

danh từ
tính khôi hài, tính hài hước, tính bông lơn

Related search result for "facetiousness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.