Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eye-opener
eye-opener
['ai,oupnə]
danh từ
điều làm cho tỉnh ngộ


/ai,oupnə/

danh từ
điều bất ngờ; điều ngạc nhiên; điều làm mờ mắt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.