Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extinguisher

extinguisher
[iks'tiηgwi∫ə]
danh từ
người dập tắt, người làm tắt
máy dập lửa (chữa cháy)
cái chụp nến (để dập tắt)


/iks'tiɳgwiʃə/

danh từ
người dập tắt, người làm tắt
máy dập lửa (chữa cháy)
cái chụp nến (để dập tắt)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "extinguisher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.