Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
explosion

explosion
[iks'plouʒn]
danh từ
sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
tiếng nổ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phát triển ồ ạt và nhanh chóng
population explosion
sự tăng số dân ồ ạt và nhanh chóng


/iks'plouʤn/

danh từ
sự nổ; sự nổ bùng (cơn giận)
tiếng nổ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự phát triển ồ ạt và nhanh chóng
population explosion sự tăng số dân ồ ạt và nhanh chóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "explosion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.