Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
expeditiousness
expeditiousness
[,ekspi'di∫əsnis]
danh từ
tính chóng vánh, tính mau lẹ, tính khẩn trương


/,ekspi'diʃəsnis /

danh từ
tính chóng vánh, tính mau lẹ, tính khẩn trương

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.