Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exhibitionist
exhibitionist
[,eksi'bi∫nist]
danh từ
người thích phô trương
(y học) kẻ phô bày bộ phận sinh dục của mình trước mặt người khác


/,eksi'biʃnist /

danh từ
người thích phô trương
(y học) người mắc chứng phô bày (chỗ kín)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "exhibitionist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.