Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exhauster
exhauster
[ig'zɔ:stə]
danh từ (kỹ thuật)
quạt hút gió; máy hút gió
thiết bị hút bụi chân không
máy hút bụi


/ig'zɔ:stə/

danh từ (kỹ thuật)
quạt hút gió; máy hút gió
thiết bị hút bụi chân không (luyện kim)
máy hút bụi

Related search result for "exhauster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.