Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exhaust system


    Chuyên ngành kỹ thuật
hệ thống xả
hệ thống xả hơi
    Lĩnh vực: xây dựng
hệ thống hút
    Lĩnh vực: ô tô
hệ thống thải
hệ thống xả khí
    Chuyên ngành kỹ thuật
hệ thống xả
hệ thống xả hơi
    Lĩnh vực: xây dựng
hệ thống hút
    Lĩnh vực: ô tô
hệ thống thải
hệ thống xả khí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.