Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
examination-paper


/ig,zæmi'neiʃn,peipə /

danh từ
các câu hỏi thi; các câu trả lời câu hỏi thi; bài thi

Related search result for "examination-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.