Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exactly
exactly
[ig'zæktli]
phó từ
chính xác, đúng đắn
đúng như thế, đúng như vậy (dùng trong câu trả lời)


/ig'zæktli/

phó từ
chính xác, đúng đắn
đúng như thế, đúng như vậy (dùng trong câu trả lời)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.