Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evaporate

evaporate
[i'væpəreit]
ngoại động từ
làm bay hơi
làm khô (hoa quả, sữa)
evaporated milk
sữa đặc không có đường
nội động từ
bay hơi
(thông tục) tan biến, biến mất; chết


/i'væpəreit/

ngoại động từ
làm bay hơi
làm khô (hoa quả, sữa)

nội động từ
bay hơi
(thông tục) tan biến, biến mất; chết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "evaporate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.