Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
evanescence
evanescence
[,i:və'nesns]
danh từ
tính chóng phai mờ; tính chất phù du
sự biến dần


/,i:və'nesns/

danh từ
tính chóng phai mờ; tính chất phù du
sự biến dần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.