Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eton jacket
eton+jacket
['i:tn'dʒækit]
danh từ
áo ngoài ngắn cũn cỡn của học sinh trường I-tơn (một trường của trẻ em quý tộc ở Anh))


/'i:tn'dʤækit/

danh từ
áo ngoài ngắn cũn cỡn (của trẻ em học trường I-tơn, một trường của trẻ em quý tộc ở Anh)

Related search result for "eton jacket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.