Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
etch
etch
[et∫]
động từ
khắc axit(Tech) khắc (đ)

/etʃ/

động từ
khắc axit

Related search result for "etch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.