Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
estimable
estimable
['estiməbl]
tính từ
đáng kính mến, đáng quý trọngước lượng được

/'estiməbl/

tính từ
đáng kính mến, đáng quý trọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "estimable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.