Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eschscholtzia
eschscholtzia
[is'kɔltziə]
danh từ
(thực vật học) giống hoa kim anh


/is'kɔlʃə/

danh từ
(thực vật học) giống hoa kim anh

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.