Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
errata




errata
Xem erratum


/e'rɑ:təm/

danh từ, số nhiều errata
lỗi in, lỗi viết
bản đính chính

Related search result for "errata"
  • Words pronounced/spelled similarly to "errata"
    earth errata

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.