Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
erodent
erodent
[i'roudənt]
tính từ
xói mòn, ăn mòn


/i'roudənt/

tính từ
xói mòn, ăn mòn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.