Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
equational
equational
[i'kwei∫ənl]
tính từ
làm cân bằng
bù sai
(toán học) (thuộc) phương trình


/i'kweiʃənl /

tính từ
làm cân bằng
bù sai
(toán học) (thuộc) phương trình


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.