Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
episcopalian
episcopalian
[i,piskə'peiljən]
danh từ
người tán thành chế độ giám mục quản lý nhà thờ
người theo nhà thờ Tân giáo


/i,piskə'peiljən/

danh từ
người tán thành chế độ giám mục quản lý nhà thờ
người theo nhà thờ Tân giáo

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.