Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
epigastric
epigastric
[,epi'gæstrik]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) thượng vị


/,epi'gæstrik/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) thượng vị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.