Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enthralling
enthralling
[in'θrɔ:liη]
tính từ
làm mê hoặc, làm mê mệt, vô cùng thú vị
an enthralling excursion
một chuyến đi vô cùng thú vị


/in'θrɔ:liɳ/

tính từ
làm mê hoặc, làm mê mệt, vô cùng thú vị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.