Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
engine block


    Chuyên ngành kỹ thuật
khối động cơ
khối xy lanh
thân máy
    Chuyên ngành kỹ thuật
khối động cơ
khối xy lanh
thân máy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.