Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
energumen
energumen
[,enə:'gju:men]
danh từ
người bị quỷ ám
người cuồng tín


/,enə:'gju:men/

danh từ
người bị quỷ ám
người cuồng tín


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.