Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nemnoun
pork hash wrapped in banana leaf

[nem]
danh từ.
pork hash wrapped in banana leaf.
meat roll (Vietnamese); fermented pork roll
nem công chả phượng
delicacyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.