Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
endmost
endmost
['endmoust]
tính từ
tột cùng, chót, xa nhất


/'endmoust/

tính từ
tột cùng, chót, xa nhất


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.