Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
endanger
động từ
gây nguy hiểmendanger
[in'deindʒə(r)]
động từ
gây nguy hiểm
war always endangers human lives
chiến tranh luôn gây nguy hiểm cho sinh mạng con ngườiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.