Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emigrant
emigrant
['emigrənt]
tính từ
di cư
danh từ
người di cư, di dân


/'emigrənt/

tính từ
di cư

danh từ
người di cư

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.