Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
emery-paper
emery-paper
['eməri,peipə]
danh từ
giấy nhám, giấy ráp


/'eməri,peipə/

danh từ
giấy nhám, giấy ráp

Related search result for "emery-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.