Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
embay
embay
[im'bei]
ngoại động từ
cho (tàu) đỗ vào vịnh, đẩy (tàu) vào vịnh


/im'bei/

ngoại động từ
cho (tàu) đỗ vào vịnh
đẩy (tàu) vào vịnh (cơn gió)

Related search result for "embay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.