Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electro-acoustics
electro-acoustics
[i'lektrouə'ku:stiks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
điện âm học


/i'lektrouə'ku:stiks/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
điện âm học

Related search result for "electro-acoustics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.