Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electric outlet


    Chuyên ngành kỹ thuật
hốc cắm điện
ổ cắm chìm
ổ cắm cố định
ổ cắm trên tường
    Chuyên ngành kỹ thuật
hốc cắm điện
ổ cắm chìm
ổ cắm cố định
ổ cắm trên tường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.