Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electric meter


    Chuyên ngành kỹ thuật
điện năng kế
đồng hồ đếm điện
đồng hồ đo điện
máy đo điện
    Lĩnh vực: điện lạnh
đồng hồ đo điện (năng)
    Chuyên ngành kỹ thuật
điện năng kế
đồng hồ đếm điện
đồng hồ đo điện
máy đo điện
    Lĩnh vực: điện lạnh
đồng hồ đo điện (năng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.