Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electric chair

electric+chair
[i'lektrik't∫eə]
danh từ
ghế điện (để thi hành án tử hình)
sự thi hành án tử hình bằng ghế điện


/i'lektrik'tʃeə/

danh từ
ghế điện (để xử tử)
sự xử tử bằng ghế điện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "electric chair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.