Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eject
eject
[i:'dʒekt]
ngoại động từ
tống ra, làm vọt ra (tia nước, tia hơi...)
phụt ra, phát ra (khói...)
đuổi ra
danh từ
(tâm lý học) điều suy nghĩ, điều suy luận(Tech) ném, bỏ; bật ra, đẩy ra


(vật lí) ném bỏ

/'i:dʤekt/

ngoại động từ
tống ra, làm vọt ra (tia nước, tia hơi...)
phụt ra, phát ra (khói...)
đuổi khỏi (nơi nào), đuổi ra

danh từ
(tâm lý học) điều suy nghĩ, điều luận ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "eject"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.