Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
egad
egad
[i'gæd]
tính từ
bình quân chủ nghĩa


/i'gæd/

tính từ
bình quân chủ nghĩa

Related search result for "egad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.