Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
editorialist
editorialist
[,edi'tɔ:riəlist]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người viết xã luận


/,edi'tɔ:riəlist/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người viết xã luận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.