Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ect
ect
viết tắt
vân vân và vân vân (et cetera)
phép dùng điện trị co giật (electroconvulsive therapy)


/it'setrə/ (etcetera) /it'setrə/

danh từ
vân vân ((viết tắt) etc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ect"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.