Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
echini
echini
Xem echinus


/e'kainəs/

danh từ, số nhiều echini
(động vật học) con cầu gai
(kiến trúc) đường sống trâu

Related search result for "echini"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.